Kraamzorgbewust levert echte kwaliteitszorg. Ik ben aangesloten bij verschillenden instanties die deze kwaliteit toetsen en waarborgen.

Ik sta geregistreerd bij het Kennis Centrum Kraamzorg.
Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen.

Samen bereiken we meer. Coƶperatie KZG is een samenwerkingsverband voor en door zelfstandige kraamzorgprofessionals. Want samen staan we sterker. En bereiken we meer!