Kraamzorgbewust levert echte kwaliteitszorg. Ik ben aangesloten bij verschillenden instanties die deze kwaliteit toetsen en waarborgen.

HKZ Certificering

Kraamzorgbewust is in het bezit van het HKZ Keurmerk. Dit keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten, consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit. HKZ gecertificeerde instellingen hebben het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

KCKZ

Ik sta geregistreerd bij het Kennis Centrum Kraamzorg.
Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig hulpmiddel voor kraamverzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee als professionals aan de eisen van de beroepsgroep voldoen.