Een van mijn basistaken is alle medische gegevens controleren. Als die afwijkend zijn neem ik direct contact op met de verloskundige, samen met jullie wordt er dan een plan van aanpak besproken.