Er moet worden ingespeeld op de behoeftes van de baby. Voeden, verzorging, huid op huidcontact.